Els nostres compromisos

Per aconseguir l’objectiu es posen els següents compromisos:
• La constitució d’una associació de caràcter clarament privat que sigui l’eix vertebrador del projecte.
• L’associació ha d’ajudar en aquest procés de transició augmentant la visibilitat de projectes ja desenvolupats amb èxit al territori
• També ha de suposar una tracció i suport per ajudar en el seu desenvolupament de nous projectes concrets en el territori que compleixin l’objectiu.
• La seva estructura ha de ser mínima o inexistent, orientada a donar a aconèixer les novetats i les experiències d’èxit en relació a l’objectiu.


Actuacions previstes inicialment:
• Donar visibilitat als consums i produccions d’energia de la comarca, de manera agregada, dinàmica i amb diferenciacions per tipologies i sectors com a eina de conscienciació
• Treballar en la comunicació i la formació, explicar el model i el que es pretén respecte els usos d’energia, millora de l’eficiència i l’eficàcia.
• Recollir els projectes concrets desenvolupats en el territori i socialitzar-los, explicar-los i mostrar públicament els èxits i problemàtiques que suposen. Al mateix temps treballar per poder tirar endavant nous projectes.

Certificacions de les empreses participants

1) LC Paper 1881, S.A.

La producció de paper és altament consumidora d’energia. Des de l’any 1993 la fàbrica de Besalú té una central de cogeneració que ha anat evolucionant en els anys fina a l’actual de 12 MW. A l’a ny 2009 va posar en marxa una nova màquina de paper integrant la central de cogeneració en el seu funcionament. Així, els gasos del motor de gas de 6 MW passen per la màquina de paper assecant-lo, i a la sortida passen per una caldera de vapor a alta pressió (17 bar), per un intercanviador aire-aire i per una caldera de baixa pressió (0,5 bar). L’aprofitament successiu del calor a diferents nivells permet assolir un grau d’eficiència extraordinari. El rendiment elèctric equivalent arriba a 86%. Alhora el consum energètic va passar de 3.100 kWh/t de paper fins a 2.100 kWh/t. Aquesta acció s’anomena reenginyeria de procés
A l’any 2011 es va desenvolupar un nou tipus de paper d’una capa OnePly per substituir els tradicionals multicapa. El resultat va ser assolir un consum d’energia de 1.700 kWh/t. S’anomena aquest període Reenginyeria de producte. A l’any 2014 es va modificar la màquina 2 que hi havia a la fàbrica incorporant els conceptes d’integració de la cogeneració i fent-la específica per al nou producte OnePly amb el resultat de consum energètic de 1.100 kWh/t. Aquest període es diu reenginyeria de procés again. Finalment el 2016 s’està posant en marxa una inversió per a manipular el paper OnePly, obtenint un estalvi en transport considerable, període que serà el de reenginyeria en converting. El resultat final serà un estalvi d’energia de 60%, mostrant que les accions en estalvi energètic són seqüencials, una ve darrera una altre, essent el més important el camí que es recorre, per tant l’actitud.
Durant l’any 2016 està prevista a més la inversió en un parc de 2,5 MW fotovoltaic i en una caldera de vapor amb biomassa de 5 t/h.
LC Paper té certificació en medi ambient ISO 14.000, en generació de CO2 ISO 14.067, en estalvi energètic ISO 50.000, l’etiqueta ecològica de la UE pels productes fabricats, les certificacions forestals FSC i PEFC i l’acord voluntari de la Generalitat.

Per saber-ne més

Descobreix més informació sobre el moviment transition town llegint el document introductori que explica els objectius del moviment i el seu orígen.